Visie

Door de toenemende individualisering (eerst ‘ik’ en dan de rest) van de samenleving en de snelle veranderingen wordt het voor mensen steeds moeilijker om (de juiste) keuzes te maken. Sommigen raken daardoor uit evenwicht en kunnen uiteindelijk psychische en psychosomatische klachten/problemen krijgen. Dit kan tot aanzienlijke persoonlijke en sociale schade leiden. Helaas wordt dergelijk ‘onzichtbaar’ leed niet altijd serieus genomen, waardoor mensen te lang met hun klachten/problemen blijven rondlopen. (Vroegtijdige) psychologische hulpverlening is echter zeer belangrijk en wij streven ernaar om deze zorg op een laagdrempelige en snelle wijze beschikbaar te stellen.

Missie

Mensen met zorg-, arbeids- en leefstijlproblemen bewuster en mondiger maken, zodat zij met meer zelfvertrouwen in het leven staan, problemen aanpakken en zichzelf kunnen ontwikkelen. Wij willen deze mensen helpen om gezond, succesvol en gelukkig te zijn.

Wat is PAP?

Psychologisch Adviesburo Purperhart is een Centrum voor Interculturele Zorg. PAP biedt (vroegtijdige) hulp op het gebied van zorg, arbeid en een gezonde leefstijl voor zowel particulieren als bedrijven (personeel). Wij maken onze klanten Krachtig, Stabiel en Flexibel.

Interculturele zorg staat voor de samenwerking tussen reguliere en alternatieve methoden en technieken. In het ‘NetSO’-project werken wij momenteel aan de verdere ontwikkeling van interculturele samenwerking. Samen met onze partners leren wij je hoe je ‘gezond’ met jouw mogelijkheden kan blijven omgaan, zodat je respectvol en vol zelfvertrouwen kan blijven functioneren.

Wij richten ons op het ontdekken van de eigen natuurlijke krachten, door;

 • het stimuleren en bevorderen van persoonlijke groei en ontwikkeling
 • het verbeteren van het lichamelijk en psychisch functioneren
 • het ontwikkelen en benutten van het arbeidsvermogen

Waarom PAP?

Gelukkig zijn is evenwicht houden door middel van zelfonderhoud (ofwel zelfzorg). PAP ondersteunt u op een laagdrempelige wijze hierin. U leert uw doelen te bereiken vanuit de kracht van ‘Onthaasting’ en ‘Positief Denken’.

Psychische problemen zijn helaas nog steeds taboe. Mensen praten immers gemakkelijker over hun lichamelijke dan hun psychische problemen. Of ze ontkennen psychische klachten, en doen zich sterker voor dan zij eigenlijk zijn. Wist u bijvoorbeeld dat ongeveer 1 op de 4 Nederlanders in hun leven een psychische stoornis kan oplopen. Vaak zoekt men te laat naar adequate psychische hulp. De schade die hierdoor kan ontstaan kan forse nadelen opleveren voor de persoon, zijn/haar directe omgeving en de samenleving.

Nog 8 redenen om voor PAP te kiezen:

 • werkt resultaagericht en neemt voldoende tijd
 • werkt simpel en praktisch (hier en nu)
 • streeft naar een snelle intake (1 a 2 weken) en behandeling (2 a 3 weken)
 • stimuleert de eigen verantwoordelijkheid
 • versterkt het zelfsturend vermogen door keuzevrijheid en assertief gedrag (jezelf zijn en blijven) te bevorderen
 • creatieve, integrale en natuurlijke aanpak (medicatie indien noodzakelijk)
 • dichtbij de doelgroep (huisbezoek is mogelijk)
 • snelle doorverwijzing naar andere zorgverleners

Wie is PAP?

Kenneth en Belinda Purperhart zijn de drijvende krachten achter PAP. Door hun eigen multiculturele ervaringen hebben zij de kracht van interculturele samenwerking (uitwisselen van normen en waarden) en vroegtijdige hulpverlening leren waarderen.

Drs. Kenneth Purperhart

Kenneth Purperhart is GZ-psycholoog en mediator, gespecialiseerd in Interculturele psychologie, zorg en mediation.

Ik ben vader van twee dochters (Harufa en Raymonda). Nadat ik in de klinische arbeid- en gezondheid-psychologie ben afgestudeerd (Rijksuniversiteit Utrecht), ben ik jarenlang werkzaam als bedrijfs- en
gz-psycholoog. In de praktijk komt dit neer op onderzoek, advies en begeleiding/behandeling inzake
psychische klachten en beperkingen (eerstelijnsproblematiek).

Mijn werksectoren zijn; (langdurige) werklozen van gemeentelijke sociale diensten en UWV’s, mensen met een Wajong of SW-indicatie en reguliere werknemers die wegens ziekte zijn uitgevallen of die dreigen uit te vallen, Arbodiensten, re-integratiebedrijven en particulieren. Verder help ik als mediator bij (dreigende) arbeids-conflicten en interculturele communicatieproblemen.

Mijn voorkeur gaat uit naar een persoonlijke benadering, waarin wederzijds vertrouwen centraal staat. Dat wil zeggen dat er sprake moet zijn van wederzijds respect. Ik combineer verschillende methoden en technieken, zoals in de oplossingsgerichte aanpak, de cognitieve gedragstherapie en de creatieve therapie. Verder ligt de nadruk ook op het bevorderen van zelfgenezing op natuurlijke basis (ademhalings-/ontspanningsoefeningen, voeding, kruiden, beweging).

Belinda Purperhart

Belinda Purperhart is secretaresse, gespecialiseerd in Interculturele relaties en zorg.

Ik heb twee dochters (Harufa en Raymonda).

Mijn werkervaringen liggen voornamelijk op het financiële en administratieve vlak. Ik kan goed zaken plannen en regelen, en vindt dit van groot belang voor het slagen van een onderneming. Deze werkervaring heb ik in de volgende sectoren opgedaan; logistiek (transport, facilitaire dienst-verlening), horeca, ambulante handel, cultuur, amusement en zorg. Ik geef de voorkeur aan een praktische, simpele, maar vooral persoonlijke aanpak van problemen.
Ik heb een administratieve opleiding gevolgd en ben in de privésfeer actief in het ondersteunen van mensen met een chronisch lichamelijke ziekte. Door mijn gemengde huwelijk ben ik ook als ervaringsdeskundige actief op het gebied van multiculturele vraagstukken, waaronder opvoeding, relaties, integratie en samenwerking.

Als Zorgcoördinator streef ik ernaar om hulpvragen en zorgaanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Haast je Langzaam!

PAP ziet gezonde oplossingen en staat voor je klaar!

Neem gerust contact met ons op.